محله کوهک در منطقه 22 تهران دارای سه مسجد مهم در منطقه می باشد.

  1. مسجد سیدالشهداء (ع) که در خیابان کوهک – شهرک یاس واقع شده است.
  2. مسجد شهرک اردستاني که در خيابان کوهک – شهرک شهيد اردستاني می باشد.
  3. مسجد کوثر که در خیابان کوهک – شهرک کوثر (نظامی) مستقر شده است.
masqoue2 مساجد محله کوهک