خرید ، فروش ، رهن ، اجاره

مشارکت ، اجراء   نظارت

دفتر مهندسی

پیاده کردن و میخ کوبی زمین

پیمانکاری کامل ساختمان از خاکبرداری تا پایان کار

تهیه نقشه 1/2000 و 1/5000 با تائیدیه کارشناس رسمی دادگستری

 

تلفن تماس: 44714400 – 44709546